Osiągnięcia

Projekty badawcze

 • Interdyscyplinarny projekt badawczy i koordynacja grantu KBN pt. „Psycho-kulturowy wymiar mitu, badania terenowe wśród Indian Kofan – Amazonia Ekwadorska” (nr 1 HO1F 014 16): 1998-2000 (rozpoczęcie przed doktoratem, a zakończenie po doktoracie).
 • Międzynarodowy projekt badawczy (współkierownictwo i koordynacja części polskiej badań) pt. „Ethnic Identity: Poland, Brasil, Basque Country” (wraz z Universidad del Pais Vasco, Departament of Social Psychology and Methodology of the Sciences of the Behaviour, San Sebastian, Hiszpania – Prof. Dario Paez Rovira, dr Diana Ramos de Oliveira): 2006– (projekt nadal w realizacji).
 • „Współczesny metysaż mitologiczny Majów – perspektywa historyczno-psychologiczna”.
 • Międzynarodowy Projekt Badawczy wraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Charkowie/Instytut Psychologii: Charkowska Szkoła Psychologii Historyczno-Kulturowej (CHAT)
 • Projekt badawczo-wydawniczy: Psychologia Realna/indygeniczna, czyli nauka o duszy (de anima) Słowian (w nurcie Critical Psychology)

Wyprawy badawczo-filmowe

 • „Lacandoni 93” (półwysep Jukatan, pogranicze Meksyku i Gwatemali: tzw. Selva Lacandona) – organizacja i kierownictwo.
 • „Kofan 98” (Amazonia Ekwadorska, rejon Oriente, Ekwador) – organizacja i współkierownictwo wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (rozpoczęcie realizacji projektu badawczego i grantu KBN nr 1 HO1F 014 16).
 • „Afryka: Maraton Północ-Południe 2004” (RPA, Namibia, Angola, Demokratyczna Republika Konga, Kongo Brazzaville, Republika Środkowej Afryki, Czad) – organizacja i kierowanie projektem: „Granice Afryki – granice psychiki”.
 • „Buriaci 2007” (południowa Syberia: Buriacja) – organizacja i kierownictwo, projekt: „Tradycyjne metody mitoterapii”.
 • „Korea Północna 2007” (środkowe i zachodnie prowincje) – organizacja i kierownictwo, projekt: „Powrotny szok kulturowy”.
 • „Gwatemala 2015” (rejon Sierra) – projekt :” „Współczesny metysaż mitologiczny Majów – perspektywa historyczno-psychologiczna”.

Filmografia

 • Pankalla, A., Milcarz, A. (2000). Ekwador 12/12, film dokumentalny zrealizowany na podstawie materiałów z Wyprawy „Kofan 98” do Amazonii Ekwadorskiej, 18 min.
 • Pankalla, A., Milcarz, A. (2001). Yagé, film dokumentalny zrealizowany na podstawie materiałów z Wyprawy „Kofan 98” do Amazonii Ekwadorskiej, 21 min.
 • Pankalla, A. (2010). Konsultacja merytoryczna przy filmie dokumentalnym Avunculus, reż. Alicja Żebrowska (2010), 25 min.
 • Pankalla, A., Milcarz, A. (2011). Bair-Batar – film dokumentalny zrealizowany na podstawie materiałów z Wyprawy „Buriaci 2007”, 20 min.
 • Pankalla, A. (2015). El Corazon del Cielo cz. 1 i cz. 2 – film dokumentalny zrealizowany na podstawie materiałów z wyprawy „Gwatemala 2015”, 19 min./10 min.

Ważniejsze wystąpienia na konferencjach

 • Pankalla, A. (2003). Kulturotwórczy i tożsamościotwórczy rytuał Yagé Indian Kofan z Ekwadoru, sesja „Zrozumieć szamanizm” (prowadzący – prof. J. Wasilewski), IV Festiwal Nauki, Warszawa.
 • Pankalla, A., Kilian A. (2004). Perspektywa psycho-kulturowa, idee graniczne: post núbila phoebus?, konferencja: „Mózg-umysł-świadomość”, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Pankalla, A. (2004). Dynamika przestrzeni kulturowej a mit personalny, konferencja „Psychologia kultury w czasie próby”, IX Forum Inspiracji Jungowskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa.
 • Pankalla, A. (2004). Etnopsychologiczna koncepcja kultur jako systemu otwartego J.M. Fericgli, konferencja Towarzystwa Kultur Pierwotnych, Muzeum Archeologiczne, Krzemionki k. Ostrowca.
 • Pankalla, A. (2004). To Touch with a Tongue Psycho-Cultural Interface, Yagé Ritual, XVII International Congress of International Association for Cross-Cultural Psychology, Xi’an, Chiny.
 • Pankalla, A. (2004). Tożsamość naszych czasów. Problem reautoryzacji mitu, konferencja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego „Od fresków naskalnych do ścieżek myśli. Z psychologią o kulturze”, Gdańsk.
 • Pankalla, A., Daniłow, A. (2005). Psycho-kulturowa analiza rewolucji Ukraińskiej 2004 roku, IV Międzynarodowa Konferencja Psychologii Stosowanej, Charków-Kijów, Ukraina.
 • Pankalla, A. (2005). Green Ants and Me. Reauthorization of Myth in Transcultural Times, VII European Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology, San Sebastian, Hiszpania.
 • Pankalla, A. (2005). Psychescapes – Identity of Our Times, International Conference “Between Consciousness and Unconsciousness – The Present Day in Perspective of Depth Psychology”, Wrocław.
 • Pankalla, A. (2005). Bardziej być – doświadczenia graniczne w perspektywie psycho-kulturowej, konferencja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Zagubieni w kulturze, czyli inkulturacja współczesnego człowieka”, Kraków.
 • Pankalla, A. (2006). Tożsamość kulturowa Szczecinian, wykład na zaproszenie Urzędu Miasta Szczecina.
 • Pankalla, A. (wraz z Kołem Naukowym IP UAM „Psychologia kultury”). (2005). Doświadczenia graniczne w drodze po mit personalny, konferencja Katedry Religioznawstwa Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Pankalla, A. (2006). Psychologia (trans)kulturowa w płynnej nowoczesności. Wątpliwy aromat chryzantem, konferencja Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego „Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie”, Szklarska Poręba.
 • Pankalla, A. (wraz z Kołem Naukowym IP UAM „Psychologia kultury”). (2006). Nowe przestrzenie doświadczeń z perspektywy psycho-kulturowej, konferencja „Psychologia – dokąd zmierza?”, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Pankalla, A., Ramos de Oliveira, D. (2008). Ethnic Identity and Values: A Preliminary Study in Two Cultural Groups: Brazilian and Polish, XIX International Congress of Cross-Cultural Psychology, Bremen, Niemcy.
 • Pankalla, A., Ramos de Oliveira, D. (2008). Stereotypes as threat in the relationships: A comparative analysis between Brazilian and Polish society, XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy.
 • Pankalla, A. (2008). Art-brut i Meksyk: Obszary wolności – malarstwo osób z zespołem Downa w perspektywie psycho-kulturowej, konferencja „Sztuka intuicyjna a wpływy kulturowe”, Poznań.
 • Pankalla, A. (2008). (Nowoplemienna) kultura psychologów, Forum Kultury Austriackiej, Warszawa.
 • Pankalla, A., Grońska-Turunen, J. (2009). Sisu – schemat narracyjny fińskiej emocji kulturowej, Konferencja Psychologii Międzykulturowej „Beyond Borders”, Poznań.
 • Pankalla, A., Kujawiński, P. (2009). Myśli wykluczone z psychologii – kulturowe uwarunkowania odkryć naukowych w koncepcji Ludwika Flecka, Konferencja Psychologii Międzykulturowej „Beyond Borders”, Poznań.
 • Pankalla, A., Żmidziński, J. (2009). Fantazmat polskości, konferencja „Idee i ideologie”, Warszawa.
 • Ramos de Oliveira, D., Pankalla, A., Cabecinhas, R. (2009). Dimensiones de la Identidad étnica y bienestar: primera aproximación en Brasil, Polonia y Portugal (Dimensions of Ethnic Identity and well-being: A first approach in Brazil, Poland and Portugal), XI Congreso National de Psicologia Social: Sociedad, Trabajo y Medio Ambiente, Tarragona, Hiszpania.
 • Pankalla, A. (2011). Lewinowskie inspiracje psychologii kulturowej i teorii działania symbolicznego (SAT) Ernesta Boescha, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia europejska w okresie międzywojennym”, Warszawa.
 • Pankalla, A. (2015), Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz autor wystąpienia pt. The shaping power of myth in man’s search for psycho-cultural identity: The contemporary mythological metisage (syncretism) of the Quiche Maya people in a  Real Psychology perspective, 2nd International Scientific-Practical Conference: Cognitive and Emotional-Behavioral of Human Valuable Functioning: Cultural and Historical Approach, Charków, Ukraina.
 • Pankalla, A. (2015), Koordynator sesji Tożsamość religijna, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt: „Religia a społeczno-polityczne przemiany świata współczesnego”, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.
 • Pankalla, A. (2015), Rytuały limfatyczne Indian Maya Quiche i metysaż psycho-mitologiczny, konferencja Rytuał a korespondencja sztuk, Poznań, Uniwersytet Artystyczny.