Oferta współpracy

Oferta współpracy obejmuje:

  • badania
  • szkolenia
  • wykłady
  • publikacje
  • filmy dokumentalne
  • ekspertyzy
  • wyprawy badawcze z zakresu: psychologii kultury, psychologii religii, psychologii mitu, komunikacji międzykulturowej, historii psychologii, teoretycznych podstaw psychologii.