Kultura psychologów (e-book)

Andrzej Pankalla » Products Page » Produkty » Kultura psychologów (e-book)

Kultura psychologów
Wprowadzenie do psychologii (historyczno-kulturowej)

Andrzej Pankalla

pdf

Spis treści

pdf

Fragment książki

Kultura psychologów – to w książce pojęcie otwierające dwa szeregi pytań. Po pierwsze: jak psychologowie traktują kulturę? Co o niej wiedzą, a co wiedzieć powinni? I po drugie: jakie wzory kultury wytworzyła społeczność psychologów? Jakie istnieją słabości w ich zmaganiach z wiedzą o człowieku oraz własną dyscypliną?

Nie można skutecznie i etycznie uprawiać psychologii, czyli badać psyche, a szerzej osoby i życia człowieka, nie biorąc pod uwagę kontekstu historycznego i kulturowego – sfery znaczenia, symbolu, wartości, mitu i wiary. To właśnie psyche głęboko zanurzona w kulturze, a nie jedynie behawior człowieka zredukowany do poziomu zachowań szczurów laboratoryjnych, stanowi właściwy przedmiot psychologii. Człowiek nie żyje bowiem nago w naturze, ale jest istotą kulturową. Prócz podłoża biologicznego jest bytem wyjątkowym w przyrodzie, bytem tworzącym i przekazującym od tysięcy lat znaczenia i samemu przez nie tworzonym. Aseptyczne laboratoria i zimne statystyki, choć bezwzględnie przydatne, to nie wystarczają do opisu, zrozumienia i interpretacji ani działań symbolicznych i doświadczeń osoby ludzkiej, czyli jej intymnego mikroświata egzystencji, ani tożsamości samej psychologii jako nauki. Dlatego potrzebujemy psychologii kulturowej, a szerzej: historyczno-kulturowej, świadomie czerpiącej ze źródeł humanistyki i zbliżającej nas do psychologii życia.

Właśnie w tak pojmowaną psychologię wprowadzi Czytelnika niniejszy podręcznik, pokazujący jej pochodzenie, założenia, teorie, metody i zastosowania. Psycholodzy, studenci i wszyscy zainteresowani ludzką psychiką odnajdą tutaj alternatywny obraz psychologii, którego dotąd na polskim rynku bardzo brakowało. Taka psychologia, jako przeciwwaga do psychologii głównego nurtu, o czym nie wiemy lub nie chcemy wiedzieć, od wielu lat istnieje, rozwija się i ma się dobrze!

Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe
Rok wydania: 2013, Plik w formacie PDF (3,4 MB), 390 stron
Użytek, druk, rozpowszechnianie: w granicach określonych w regulaminie.

Price: 30,00 PLN

Loading Updating cart...