Achievements

Research projects

 • Interdisciplinary research project and coordination of a KBN grant entitled „Psycho-kulturowy wymiar mitu, badania terenowe wśród Indian Kofan – Amazonia Ekwadorska” (nr 1 HO1F 014 16): 1998-2000 (began before and completed after obtaining a PhD).
 • International research project (co-leadership and coordination of the Polish part of research) entitled. „Ethnic Identity: Poland, Brasil, Basque Country” (with Universidad del Pais Vasco, Departament of Social Psychology and Methodology of the Sciences of the Behaviour, San Sebastian, Spain– Prof. Dario Paez Rovira, dr Diana Ramos de Oliveira): 2006– (project in progress).
 • „Współczesny metysaż mitologiczny Majów – perspektywa historyczno-psychologiczna”.
 • International Reserach Project with H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University/Institute of Psychology: Kharkov school of psychology (CHAT)
 • Research and publishing project: „Psychologia Realna/indygeniczna, czyli nauka o duszy (de anima) Słowian (w nurcie Critical Psychology)”

Research and film expeditions

 • „Lacandoni 93” (Yucatán Peninsula, border of Mexico and Guatemala: so-called Selva Lacandona) – organisation and coordinaton.
 • „Kofan 98” (Ecuadorian Amazon, Oriente region, Ecuador) – organisation and coordination with Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University (KBN research grant nr 1 HO1F 014 16).
 • „Afryka: Maraton Północ-Południe 2004” (RPA, Namibia, Angola, Democratic Republic of Congo, Congo-Brazzaville, Central African Republic, Chad) – organisation and coordination of a project: „Granice Afryki – granice psychiki”.
 • „Buriaci 2007” (Southern Syberia: Buryatia) – organisation and coordinatio, project: „Tradycyjne metody mitoterapii”.
 • „Korea Północna 2007” (Central and Western provinces) – organisation and coordination, project: „Powrotny szok kulturowy”.
 • „Gwatemala 2015” (Sierra region) – project: „Współczesny metysaż mitologiczny Majów – perspektywa historyczno-psychologiczna”.

Filmography

 • Pankalla, A., Milcarz, A. (2000). Ekwador 12/12, documentary based on the expedition „Kofan 98”, 18 min.
 • Pankalla, A., Milcarz, A. (2001). Yagé, documentary based on the expedition „Kofan 98”, 21 min.
 • Pankalla, A. (2010). Consultant for a documentary Avunculus, directed by Alicja Żebrowska (2010), 25 min.
 • Pankalla, A., Milcarz, A. (2011). Bair-Batar – documentary based on the expedition „Buriaci 2007”, 20 min.
 • Pankalla, A. (2015). El Corazon del Cielo cz. 1 i cz. 2 – documentary based on the expedition „Gwatemala 2015”, 19 min./10 min.

Most important conference papers

 • Pankalla, A. (2003). Kulturotwórczy i tożsamościotwórczy rytuał Yagé Indian Kofan z Ekwadoru, sesja „Zrozumieć szamanizm” (prowadzący – prof. J. Wasilewski), IV Festiwal Nauki, Warszawa.
 • Pankalla, A., Kilian A. (2004). Perspektywa psycho-kulturowa, idee graniczne: post núbila phoebus?, konferencja: „Mózg-umysł-świadomość”, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Pankalla, A. (2004). Dynamika przestrzeni kulturowej a mit personalny, konferencja „Psychologia kultury w czasie próby”, IX Forum Inspiracji Jungowskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa.
 • Pankalla, A. (2004). Etnopsychologiczna koncepcja kultur jako systemu otwartego J.M. Fericgli, konferencja Towarzystwa Kultur Pierwotnych, Muzeum Archeologiczne, Krzemionki k. Ostrowca.
 • Pankalla, A. (2004). To Touch with a Tongue Psycho-Cultural Interface, Yagé Ritual, XVII International Congress of International Association for Cross-Cultural Psychology, Xi’an, Chiny.
 • Pankalla, A. (2004). Tożsamość naszych czasów. Problem reautoryzacji mitu, konferencja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego „Od fresków naskalnych do ścieżek myśli. Z psychologią o kulturze”, Gdańsk.
 • Pankalla, A., Daniłow, A. (2005). Psycho-kulturowa analiza rewolucji Ukraińskiej 2004 roku, IV Międzynarodowa Konferencja Psychologii Stosowanej, Charków-Kijów, Ukraina.
 • Pankalla, A. (2005). Green Ants and Me. Reauthorization of Myth in Transcultural Times, VII European Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology, San Sebastian, Hiszpania.
 • Pankalla, A. (2005). Psychescapes – Identity of Our Times, International Conference “Between Consciousness and Unconsciousness – The Present Day in Perspective of Depth Psychology”, Wrocław.
 • Pankalla, A. (2005). Bardziej być – doświadczenia graniczne w perspektywie psycho-kulturowej, konferencja Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Zagubieni w kulturze, czyli inkulturacja współczesnego człowieka”, Kraków.
 • Pankalla, A. (2006). Tożsamość kulturowa Szczecinian, wykład na zaproszenie Urzędu Miasta Szczecina.
 • Pankalla, A. (wraz z Kołem Naukowym IP UAM „Psychologia kultury”). (2005). Doświadczenia graniczne w drodze po mit personalny, konferencja Katedry Religioznawstwa Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Pankalla, A. (2006). Psychologia (trans)kulturowa w płynnej nowoczesności. Wątpliwy aromat chryzantem, konferencja Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego „Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie”, Szklarska Poręba.
 • Pankalla, A. (wraz z Kołem Naukowym IP UAM „Psychologia kultury”). (2006). Nowe przestrzenie doświadczeń z perspektywy psycho-kulturowej, konferencja „Psychologia – dokąd zmierza?”, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Pankalla, A., Ramos de Oliveira, D. (2008). Ethnic Identity and Values: A Preliminary Study in Two Cultural Groups: Brazilian and Polish, XIX International Congress of Cross-Cultural Psychology, Bremen, Niemcy.
 • Pankalla, A., Ramos de Oliveira, D. (2008). Stereotypes as threat in the relationships: A comparative analysis between Brazilian and Polish society, XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy.
 • Pankalla, A. (2008). Art-brut i Meksyk: Obszary wolności – malarstwo osób z zespołem Downa w perspektywie psycho-kulturowej, konferencja „Sztuka intuicyjna a wpływy kulturowe”, Poznań.
 • Pankalla, A. (2008). (Nowoplemienna) kultura psychologów, Forum Kultury Austriackiej, Warszawa.
 • Pankalla, A., Grońska-Turunen, J. (2009). Sisu – schemat narracyjny fińskiej emocji kulturowej, Konferencja Psychologii Międzykulturowej „Beyond Borders”, Poznań.
 • Pankalla, A., Kujawiński, P. (2009). Myśli wykluczone z psychologii – kulturowe uwarunkowania odkryć naukowych w koncepcji Ludwika Flecka, Konferencja Psychologii Międzykulturowej „Beyond Borders”, Poznań.
 • Pankalla, A., Żmidziński, J. (2009). Fantazmat polskości, konferencja „Idee i ideologie”, Warszawa.
 • Ramos de Oliveira, D., Pankalla, A., Cabecinhas, R. (2009). Dimensiones de la Identidad étnica y bienestar: primera aproximación en Brasil, Polonia y Portugal (Dimensions of Ethnic Identity and well-being: A first approach in Brazil, Poland and Portugal), XI Congreso National de Psicologia Social: Sociedad, Trabajo y Medio Ambiente, Tarragona, Hiszpania.
 • Pankalla, A. (2011). Lewinowskie inspiracje psychologii kulturowej i teorii działania symbolicznego (SAT) Ernesta Boescha, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia europejska w okresie międzywojennym”, Warszawa.
 • Pankalla, A. (2015), Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz autor wystąpienia pt. The shaping power of myth in man’s search for psycho-cultural identity: The contemporary mythological metisage (syncretism) of the Quiche Maya people in a  Real Psychology perspective, 2nd International Scientific-Practical Conference: Cognitive and Emotional-Behavioral of Human Valuable Functioning: Cultural and Historical Approach, Charków, Ukraina.
 • Pankalla, A. (2015), Koordynator sesji Tożsamość religijna, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt: “Religia a społeczno-polityczne przemiany świata współczesnego”, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.
 • Pankalla, A. (2015), Rytuały limfatyczne Indian Maya Quiche i metysaż psycho-mitologiczny, konferencja Rytuał a korespondencja sztuk, Poznań, Uniwersytet Artystyczny.